Soru 1
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
Soru 2
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru 5

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 6
Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
Soru 8
Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru 10

"Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

Soru 11
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru 13
Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
Soru 14

• Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 15

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
Soru 17
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
Soru 18
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
Soru 20
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru 21
Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22

I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

Soru 23
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru 24
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Soru 25
Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
Soru 26
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?
Soru 28
Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
Soru 29
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru 30
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Soru 31

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Soru 32
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
Soru 33
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
Soru 34

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 35

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
Soru 37

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

Soru 38
Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 39

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?
Soru 41
Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
Soru 42
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Soru 43

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Soru 44
Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?
Soru 45
Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
Soru 46
Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
Soru 47

Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 48
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru 49

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 50
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru 51

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?