Soru 1

•  Bulantı ve kusma olması    

•  Burun ve kulaktan kan gelmesi    

•  Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru 5

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
Soru 9
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 10
Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
Soru 11
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Soru 12

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13
“B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
Soru 14
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Soru 15

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 16
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

 

Soru 18

Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

Soru 19

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 20
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru 21

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 22
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

Soru 24

Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

Soru 25

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 26

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 27

Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 28
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru 29
Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
Soru 30
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
Soru 31

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 32

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 33
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
Soru 34

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 35
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru 36
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
Soru 37

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Soru 38

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Soru 39

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
Soru 41
Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
Soru 43
Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Soru 44
Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
Soru 45
Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?
Soru 46

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47

I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

Soru 48

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 49
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 50

Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?