Soru 1
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
Soru 2
Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 4
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Soru 5
Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru 6
Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 7

Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 9
Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
Soru 10

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 11
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Soru 12

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 13

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru 14

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 15
Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
Soru 17


Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 18
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
Soru 20

Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 21

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
Soru 24

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?
Soru 26
Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
Soru 28

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 29
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Soru 30


"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
Soru 32
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Soru 33
Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
Soru 36
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru 38
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Soru 39

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 40
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru 41

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Soru 42
Motorda hava filtresinin görevi nedir?
Soru 43

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 44
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
Soru 45

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
Soru 48
Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 49

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?