Soru 1
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
Soru 6
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

Soru 8
Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
Soru 9

I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 10
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
Soru 11

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 12

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 13
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru 14

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 15

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 16

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Soru 17

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?
Soru 19
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
Soru 20

1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
Soru 23

Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 24
Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 26

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 27

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 28

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 29

Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 30
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
Soru 31
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
Soru 32
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
Soru 33
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
Soru 34
Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
Soru 35

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 36

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 37

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 38
Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 40

"Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

Soru 41

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Soru 42
Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 43
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
Soru 45

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 46
Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?
Soru 47
Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru 48

Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Soru 50

Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?